Welcome To Metropolis PrimaryThe Metropolis Primary building is home to
Metropolis Pre-K and Head Start.  

416 E. 9th Street

Metropolis, IL 62960

Phone (618) 524-4315 


Pre-K Secretary - Angie Kennedy